WATERSCHAPSBLADWatervergunning en ontheffing wegen voor het leggen van glasvezelkabels in de kernen van Burgh-Haamstede, Zierikzee en Bruinisse

Aanvraag voor Bestuur | Organisatie en beleid

Waterschap Scheldestromen heeft een watervergunning en ontheffing wegen verleend voor het leggen van glasvezelkabels in de kernen van Burgh-Haamstede, Zierikzee en Bruinisse. De documenten zijn geregistreerd onder nummer VOS2468.Waarom publiceert het waterschap dit bericht?Een watervergunning en ontheffing wegen wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Vragen?Stuur een e-mail naar info@scheldestromen.nl of bel 088-2461000.Bent u het niet eens met de watervergunning en/of ontheffing wegen? U kunt het waterschap tot 14 november 2023 laten weten dat u het niet eens bent met de watervergunning en/of ontheffing wegen. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de watervergunning en/of ontheffing wegen tegen uw belangen ingaat. Voor meer informatie m.b.t. het indienen van een bezwaar zie https://scheldestromen.nl/bezwaar-tegen-besluit-waterschap.Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden? Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat het waterschap een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank van de rechtbank. Voor meer informatie hierover kunt u de rechtbank bellen via telefoonnummer 088 - 3616000. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zierikzee. Bekijk alle Bekendmakingen zierikzee in .

https://zierikzeekrant.nl/bekendmakingen-zierikzee/

Deel dit bericht:

Redactie Zierikzeekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zierikzeekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zierikzee.

Gerelateerde berichten