WATERSCHAPSBLADWatervergunning en acceptatie voor het verwijderen en aanleggen van een waterleiding in de Weldamseweg en de Levensstrijdweg in Zierikzee

Aanvraag voor Bestuur | Organisatie en beleid

Waterschap Scheldestromen heeft een watervergunning verleend en een acceptatie gedaan van de raamontheffing en raamvergunning voor het verwijderen en aanleggen van een waterleiding in de Weldamseweg en de Levensstrijdweg in Zierikzee. De vergunning is geregistreerd onder nummer VOS2405.Waarom publiceert het waterschap dit bericht?Een watervergunning en wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Een melding op basis van de raamontheffing en raamvergunning wordt gedaan op onder standaard voorwaarden werkzaamheden te mogen uitvoeren.Vragen?Stuur een e-mail naar info@scheldestromen.nl of bel 088-2461000.Bent u het niet eens met de watervergunning en/of acceptatie? U kunt het waterschap tot 19 oktober 2023 laten weten dat u het niet eens bent met de watervergunning en/of acceptatie. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de watervergunning en/of acceptatie tegen uw belangen ingaat. Voor meer informatie m.b.t. het indienen van een bezwaar zie https://scheldestromen.nl/bezwaar-tegen-besluit-waterschap.Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden? Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat het waterschap een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank van de rechtbank. Voor meer informatie hierover kunt u de rechtbank bellen via telefoonnummer 088 - 3616000. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zierikzee. Bekijk alle Bekendmakingen zierikzee in .

https://zierikzeekrant.nl/bekendmakingen-zierikzee/

Deel dit bericht:

Redactie Zierikzeekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zierikzeekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zierikzee.

Gerelateerde berichten