Verlenen Omgevingsvergunning, Kraanplein 4, 4301CH Zierikzee - Het intern wijzigen van een pand tot hotel

Aanvraag voor bouwvergunning

Zaakomschrijving: Het intern wijzigen van een pand tot hotelZaaknummer: 693925Datum beschikking verzonden: 4 juli 2024 Ter inzage De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen van maandag 4 juli 2024 tot en met maandag 15 augustus 2024 ter inzage bij de balie Ruimte en Milieu, na telefonische afspraak (0111) 452 252.   Beroep Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, dat wil zeggen tot en met uiterlijk maandag 15 augustus 2024 beroep ingesteld worden bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda door: o Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.o Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.o Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.   De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zierikzee. Bekijk alle Bekendmakingen zierikzee in Zierikzee.

https://zierikzeekrant.nl/bekendmakingen-zierikzee/

Deel dit bericht:

Redactie Zierikzeekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zierikzeekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zierikzee.

Gerelateerde berichten