Verleende omgevingsvergunning voor het produceren van emulgatoren, stabilisatoren en extruder producten voor de levensmiddelenindustrie, Industrieweg 21 in Zierikzee

Aanvraag voor milieuvergunning

Zaakomschrijving: OmgevingsvergunningZaaknummer: Z2023-00000544Omgevingsvergunning Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor het produceren van emulgatoren, stabilisatoren en extruder producten voor de levensmiddelenindustrie, Industrieweg 21 in Zierikzee Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland hebben Palsgaard Netherlands B.V., Industrieweg 21 in Zierikzee, een omgevingsvergunning verleend voor het produceren van emulgatoren, stabilisatoren en extruder producten voor de levensmiddelenindustrie. U kunt de omgevingsvergunning bekijken van 1 juni 2024 tot en met 12 juli 2024 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen, van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende openingstijden in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland, Laan van St. Hilaire 2 in Zierikzee. U kunt de omgevingsvergunning ook digitaal bekijken. Onderaan de webpagina van deze link kunt u filteren op bedrijf, dan kunt u “Palsgaard Netherlands B.V. – Industrieweg 21 Zierikzee – oprichtingsvergunning” aanklikken om de omgevingsvergunning te bekijken. Mocht de link niet werken, dan kunt u de omgevingsvergunning ook bekijken door naar de website van RUD Zeeland te gaan (www.rud-zeeland.nl). U klikt daar op “Actueel” en u klikt vervolgens op “Lopende besluiten”. Onderaan die pagina kunt u filteren op bedrijf, dan kunt u “Palsgaard Netherlands B.V. – Industrieweg 21 Zierikzee – oprichtingsvergunning” aanklikken om de omgevingsvergunning te bekijken. Wanneer u belanghebbende bent of wanneer u een niet-belanghebbende bent die eerder een ontvankelijke zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning, kunt u tot en met 12 juli 2024 tegen de vergunning in beroep gaan. Dat doet u bij de rechtbank Zeeland-West Brabant, Afdeling Bestuursrechtspraak locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De vergunning treedt op 13 juli 2024 in werking, tenzij een voorlopige voorziening is aangevraagd. Dit kan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt ook online een beroepschrift indienen en/of een voorlopige voorziening aanvragen via de website: https://www.rechtspraak.nl/. Voor meer informatie kunt de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 15 53. Wanneer u vragen heeft over deze omgevingsvergunning, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland (tel. 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting op de stukken. De omgevingsvergunning staat geregistreerd onder kenmerk: Z2023-00000544.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zierikzee. Bekijk alle Bekendmakingen zierikzee in Zierikzee.

https://zierikzeekrant.nl/bekendmakingen-zierikzee/

Deel dit bericht:

Redactie Zierikzeekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zierikzeekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zierikzee.

Gerelateerde berichten