STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Beddeweeg 8 Zierikzee, Schouwen-Duiveland

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Beddeweeg 8 Zierikzee met identificatienummer NL.IMRO.1676.00085BpGhp-ontw van 10 juni 2013 tot en met 22 juli 2013 voor iedereen ter inzage ligt. U kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan raadplegen via www.schouwen-duiveland.nl. Ook ligt het in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2 te Zierikzee. Op werkdagen is de leesruimte geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u het ontwerpbestemmingsplan daar ook inzien op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur. Het plangebied betreft het perceel aan de Beddeweeg 8 te Zierikzee, het betreft de percelen Zierikzee, sectie L, nummers 2208. Het bestemmingsplan wijzigt de bestemming van ‘horeca’ naar ‘gemengd’. Binnen het geldende bestemmingsplan is nog een discotheek mogelijk. Van 10 juni 2013 tot en met 22 juli 2013 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA te Zierikzee. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met Dion van Eenennaam op (0111) 452 220. De gemeenteraad zal met inachtneming van de ingediende zienswijzen uiterlijk op 26 september 2013 een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Na vaststelling volgt opnieuw een ter inzage legging.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zierikzee. Bekijk alle Bekendmakingen zierikzee in .

https://zierikzeekrant.nl/bekendmakingen-zierikzee/

Deel dit bericht:

Redactie Zierikzeekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zierikzeekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zierikzee.

Gerelateerde berichten