PROVINCIAAL BLADProvincie Zeeland - Verlening ontbrandingstoestemming vuurwerk op 24 augustus 2024 in Zierikzee

Aanvraag voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij Dutch Fireworks Professional BV een ontbrandingstoestemming hebben verleend op grond van het Vuurwerkbesluit. Het vuurwerk, ter gelegenheid van de Havendagen, vindt plaats op 24 augustus 2024 in Zierikzee, tussen 22:30 uur en 23:59 uur.U kunt deze ontbrandingstoestemming digitaal bekijken. Mocht de link niet werken dan kunt u deze ontbrandingstoestemming ook bekijken op de website van RUD Zeeland (www.rud-zeeland.nl). U klikt daar op “Actueel” en vervolgens op “Verleende vergunningen”, “Ontbrandingstoestemmingen” en vervolgens kunt u klikken op “Overzicht verleende ontbrandingstoestemmingen en -meldingen”. BezwaarWanneer u hier belang bij heeft, kunt u tot en met 8 juli 2024 schriftelijk bezwaar maken tegen de ontbrandingstoestemming bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Op het bezwaarschrift moeten uw naam en adres staan. Ook moet duidelijk zijn tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Daarnaast moet de datum en uw handtekening op het bezwaarschrift staan. Het bezwaar stelt de werking van het besluit niet uit.Voorlopige voorzieningAlleen wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Met een voorlopige voorziening kan de activiteit niet beginnen voordat op uw bezwaarschrift is besloten. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt ook online een voorlopige voorziening aanvragen via de website: https://www.rechtspraak.nl/. Voor meer informatie kunt de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 15 53. Voor de behandeling van het verzoek moet u griffierecht betalen.InformatieVoor het inzien op locatie, voor eventuele kopieën van de stukken van deze beschikking of voor vragen of een mondelinge toelichting kunt u contact opnemen met RUD Zeeland (tel. 0115 – 745 100).Deze ontbrandingstoestemming is bij ons geregistreerd onder kenmerk: D2024-00016467.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zierikzee. Bekijk alle Bekendmakingen zierikzee in .

https://zierikzeekrant.nl/bekendmakingen-zierikzee/

Deel dit bericht:

Redactie Zierikzeekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zierikzeekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zierikzee.

Gerelateerde berichten