PROVINCIAAL BLADProvincie Zeeland - Ambtshalve wijziging Waterwetvergunning voor het in werking hebben van een open bodemenergiesysteem, Watersnipstraat in Zierikzee

Aanvraag voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben de waterwetvergunning verleend aan woningbouwvereniging Zeeuwland in Zierikzee ambtshalve gewijzigd. De wijziging betreft de vergunning voor het in werking hebben van een open bodemenergiesysteem voor het verwarmen en koelen van appartementen aan de Watersnipstraat in Zierikzee. De vergunning dateert van 8 september 2008 en heeft kenmerk 08026297.U kunt de wijzigingsvergunning en de overige stukken bekijken van 8 november 2023 tot en met 20 december 2023 bij RUD Zeeland, Stadhuisplein 1 te Terneuzen. Dat kan op werkdagen van 09.00 – 16.00 uur en op aanvraag buiten kantooruren. U kunt de stukken ook inzien op het gemeentehuis van de gemeente Schouwen-Duiveland.Wanneer u hier belang bij heeft, kunt u tot en met 13 december tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij: Gedeputeerde Staten van Zeelandt.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriftenPostbus 60014330 LA MiddelburgIn het bezwaarschrift moet het volgende staan: -uw naam en adres -de datum van het bezwaarschrift -tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom-uw handtekening Vanaf de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, heeft u nog zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer uw bezwaarschrift later binnenkomt, bestaat de kans dat uw bezwaren niet meewegen in de beslissing. Wanneer u van plan bent bezwaar te maken, kunt u hierover een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via www.zeeland.nl/bezwaar-maken.Wij wijzen u erop dat een bezwaar niet betekent dat het besluit niet wordt uitgevoerd. Daarvoor moet u een voorlopige voorziening aanvragen. Met een voorlopige voorziening kunnen de werkzaamheden niet beginnen, voordat uitspraak is gedaan over het bezwaar. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt ook online een voorlopige voorziening aanvragen via de website: https://www.rechtspraak.nl/. Voor meer informatie kunt de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088-36115 53. Voor de behandeling van uw aanvraag moet u griffierecht betalen.Wanneer u de stukken over deze vergunning wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de heer R. de Nooijer (tel. 06-51201807 / 0115-745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De vergunning is geregistreerd onder kenmerk A-WWV230003

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zierikzee. Bekijk alle Bekendmakingen zierikzee in .

https://zierikzeekrant.nl/bekendmakingen-zierikzee/

Deel dit bericht:

Redactie Zierikzeekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zierikzeekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zierikzee.

Gerelateerde berichten