Ontwerpbestemmingsplan 'Gouwepoort 3, Zierikzee'

Aanvraag voor bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat u het ontwerpbestemmingsplan ‘Gouwepoort 3, Zierikzee’, van 27 december 2023 tot en met 6 februari 2024 kunt bekijken. Het identificatienummer is NL.IMRO.1676.00370BphZZ-ON01 U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de stukken die erbij horen ook vinden op via www.ruimtelijkeplannen.nl. Of u bekijkt het plan in de leesruimte van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. De pdf-versie van het ontwerpbestemmingsplan vraagt u aan via deze website. Waar gaat het plan over? Het plan betreft het wijzigen van de bouwmogelijkheden op het perceel Gouwepoort 3 te Zierikzee (Business Park), teneinde bedrijfsuitbreiding aansluitend aan een bestaand bedrijfsgebouw mogelijk te maken. De afwijkingen ten opzichte van het geldende bestemmingsplan betreffen onder andere de locatie van bedrijfsbebouwing en de bouwhoogte. Kan ik reageren op het plan? Van 27 december 2023 tot en met 6 februari 2024 kan iedereen een reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan. Wij noemen dit een zienswijze. Dit kan via deze website, schriftelijk via de post of in een gesprek. Via de e-mail is niet mogelijk. Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar: Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland Postbus 5555 4300 JA Zierikzee. Voor een gesprek kunt u een afspraak maken met balie Ruimte en Milieu op telefoonnummer (0111) 452 252.   Wat gebeurt er daarna? Binnen 12 weken na afloop van de inzageperiode zal de gemeenteraad, met inachtneming van eventuele ingediende zienswijzen, een besluit nemen over de vaststelling van dit bestemmingsplan. Na vast- stelling volgt opnieuw een ter inzage legging en de mogelijkheid om beroep in te stellen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zierikzee. Bekijk alle Bekendmakingen Zierikzee in Schouwen-Duiveland.

https://zierikzeekrant.nl/bekendmakingen-zierikzee/

Deel dit bericht:

Redactie Zierikzeekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zierikzeekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zierikzee.

Gerelateerde berichten