Omgevingsvergunning kabelwerkzaamheden ter plaatse van de Bettewaardsedijk in Zierikzee

Aanvraag voor omgevingsvergunning

Waterschap Scheldestromen heeft een omgevingsvergunning verleend voor een water gerelateerde activiteit. Het waterschap geeft hiermee toestemming het verwijderen en het aanleggen van elektriciteitskabels, het verwijderen en het plaatsen van een trafostation en het aanbrengen van een damwand en een trap ter plaatse van de Bettewaardsedijk in Zierikzee. De vergunning is geregistreerd onder zaaknummer VTH626. Waarom publiceert het waterschap dit bericht? Een omgevingsvergunning wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Benieuwd waar de werkzaamheden worden uitgevoerd? Ga naar https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ en vul bij ‘zoek op trefwoord’ het zaaknummer in. Klik op de link van de publicatie die u wilt bekijken. Links in het scherm klikt u op ‘informatie over publicatie’. Onderaan de pagina wordt ‘op de kaart’ de locatie van de werkzaamheden weergegeven. Bent u het niet eens met de vergunning? U kunt het waterschap binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de vergunning in het waterschapskantoor bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres van het waterschap https://scheldestromen.nl/contact. Voor informatie over het indienen van een bezwaar zie https://scheldestromen.nl/bezwaar-tegen-besluit-waterschap. Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden? Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat het waterschap een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank van de rechtbank. Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 60 00. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.   Verzenddatum besluit: 2 mei 2024

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zierikzee. Bekijk alle Bekendmakingen zierikzee in .

https://zierikzeekrant.nl/bekendmakingen-zierikzee/

Deel dit bericht:

Redactie Zierikzeekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zierikzeekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zierikzee.

Gerelateerde berichten