Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan parapluherziening geluid bedrijventerrein Zierikzee

Aanvraag voor bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het op 18 april 2024 vastgestelde bestemmingsplan ‘parapluherziening geluid bedrijventerrein Zierikzee’ van 21 mei 2024 tot en met 2 juli 2024 ter inzage ligt. Het identificatienummer is NL.IMRO.1676.00376BppZZ-VA01. U kunt het digitale bestemmingsplan met de stukken die erbij horen ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Of u bekijkt het in de leesruimte van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. De pdf-versie van het bestemmingplan vraagt u aan via deze website . Waar gaat het plan over? Het plan gaat over het juridisch vastleggen van een geluidgezoneerd bedrijf. Dit bedrijf zit op de locaties: Deltastraat 23 (bestaande situatie) en Industrieweg 57 (nieuwe situatie) te Zierikzee. Hiermee vervalt het verkleinen van de geluidzone van het bedrijventerrein. Vervallen belemmeringen vanwege de geluidzone aan de zuidzijde van het centrum van Zierikzee. En een deel van het buitengebied en een deel van het bedrijventerrein. De geluidzone sluit hiermee aan bij de mogelijkheden die het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Zierikzee 2014’ biedt. Hoe kan ik reageren? Van 21 mei 2024 tot en met 2 juli 2024 kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook via https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket het beroepschrift indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site. Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van deze afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift. Wanneer gaat het bestemmingsplan in? Het bestemmingsplan treedt – indien er geen sprake is van een verzoek om voorlopige voorziening - op grond van artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op 3 juli 2024.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zierikzee. Bekijk alle Bekendmakingen zierikzee in ZierikzeeZierikzee.

https://zierikzeekrant.nl/bekendmakingen-zierikzee/

Deel dit bericht:

Redactie Zierikzeekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zierikzeekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zierikzee.

Gerelateerde berichten