Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Hoogspanningsstation Zierikzee + herziening buitengebied (kabeltracés)’

Aanvraag voor bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoogspanningsstation Zierikzee + herziening buitengebied (kabeltracés)’, met identificatienummer NL.IMRO.1676.00377BphZZ-ON01 van 29 december 2023 tot en met 9 februari 2024 ter inzage ligt. U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de stukken die erbij horen vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan ook inzien in de leesruimte van het gemeentehuis. De pdf-versie van het ontwerpbestemmingsplan vraagt u aan via deze website. Het plan Het energienet op Schouwen-Duiveland is vol. Een nieuwe aansluiting op het landelijke zwaardere netwerk is nodig om congestieproblemen op te lossen. Het plangebied ligt in het buitengebied van Zierikzee, ten oosten van de Straalweg en ten westen van de N256. Het ontwerpbestemmingsplan ziet op het realiseren van een 150/21/10 kV-hoogspanningsstation, inclusief voorzieningen, ondergrondse kabels en leidingen, waterberging, infrastructuur en landschappelijke inpassing. Tevens wordt een bestaande 50 kV-leiding die al door het gebied loopt bestemd en hiermee planologisch beschermd. Reageren Vanaf 29 december 2023 tot en met 9 februari 2024 kan iedereen reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Dit noemen we een zienswijze. Reageren kan via deze website, via de post of in een gesprek. Reageren via e-mail is niet mogelijk. Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar de gemeenteraad. Voor een gesprek kunt u een afspraak maken met balie Ruimte en Milieu op telefoonnummer (0111) 452 252. Procedure Na de inzageperiode beoordeelt de gemeente alle binnengekomen reacties. Nadien neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingplan. Dit besluit wordt wederom ter inzage gelegd, waartegen beroep ingesteld kan worden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zierikzee. Bekijk alle Bekendmakingen Zierikzee in .

https://zierikzeekrant.nl/bekendmakingen-zierikzee/

Deel dit bericht:

Redactie Zierikzeekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zierikzeekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zierikzee.

Gerelateerde berichten