GEMEENTEBLADVerlenging beslistermijn Omgevingsvergunning, Schuttershofstraat 9, 4301AZ Zierikzee - het wijzigen van huidig gebruik naar wonen en pension

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag, een omgevingsvergunning, de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:Zaakomschrijving: het wijzigen van huidig gebruik naar wonen en pensionZaaknummer: 972077Datum indiening: 31 augustus 2023De beslistermijn wordt verlengd om de kans te vergroten dat er een positief besluit op de aanvraag wordt genomen.Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zierikzee. Bekijk alle Bekendmakingen zierikzee in Zierikzee.

https://zierikzeekrant.nl/bekendmakingen-zierikzee/

Deel dit bericht:

Redactie Zierikzeekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zierikzeekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zierikzee.

Gerelateerde berichten