GEMEENTEBLADTer inzage omgevingsvergunning Lange Blokweg 19a te Zierikzee

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning aan de Lange Bokweg 19a te Zierikzee.Het college van burgemeester en wethouders wil meewerken aan het plan voor de activiteiten ‘bouwen, ‘uitweg’ en ‘strijd met regels van ruimtelijke ordening’. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de genoemde activiteit dient een planologische wijziging doorgevoerd te worden conform artikel 2.1, lid 1, sub c van de Wabo en artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3º Wabo.De aanvraag, de beschikking, de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad, het besluit hogere waarde en de bijbehorende stukken liggen met ingang voor beroep ter inzage van 27 december 2023 gedurende zes weken. De stukken zijn digitaal in te zien op www.schouwen-duiveland.nl.Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na de dag van bekendmaking beroep ingesteld worden bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.Zierikzee, 22 december 2023Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zierikzee. Bekijk alle Bekendmakingen Zierikzee in Zierikzee.

https://zierikzeekrant.nl/bekendmakingen-zierikzee/

Deel dit bericht:

Redactie Zierikzeekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zierikzeekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zierikzee.

Gerelateerde berichten