GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan 'Parapluherziening geluid bedrijventerrein Zierikzee'

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders maken bekend dat u het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluherziening geluid bedrijventerrein Zierikzee’, van 27 december 2023 tot en met 6 februari 2024 kunt bekijken. Het identificatienummer is NL.IMRO.1676.00376BppZZ-ON01U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de stukken die erbij horen ook vinden op via www.ruimtelijkeplannen.nl. Of u bekijkt het plan in de leesruimte van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. De pdf-versie van het ontwerpbestemmingsplan vraagt u aan via deze website. Waar gaat het plan over?Het plan betreft het juridisch vastleggen van een geluidgezoneerd bedrijf op de locaties Deltastraat 23 (bestaande situatie) en Industrieweg 57 (nieuwe situatie) te Zierikzee en het verkleinen van de geluidzone van het bedrijventerrein. Belemmeringen vanwege de geluidzone aan de zuidzijde van het centrum van Zierikzee, een deel van het buitengebied en een deel van het bedrijventerrein vervallen hiermee. De geluidzone sluit hiermee aan bij de mogelijkheden die het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Zierikzee 2014’ biedt. Kan ik reageren op het plan?Vanaf 27 december 2023 tot en met 6 februari 2024 kan iedereen een reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan. Wij noemen dit een zienswijze. Dit kan via deze website, schriftelijk via de post of in een gesprek. Via de e-mail is niet mogelijk. Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar:Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland Postbus 5555 4300 JA ZierikzeeVoor een gesprek kunt u een afspraak maken met balie Ruimte en Milieu op telefoonnummer (0111) 452 252.Wat gebeurt er daarna?Binnen 12 weken na afloop van de inzageperiode zal de gemeenteraad, met inachtneming van eventuele ingediende zienswijzen, een besluit nemen over de vaststelling van dit bestemmingsplan. Na vast- stelling volgt opnieuw een ter inzage legging en de mogelijkheid om beroep in te stellen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zierikzee. Bekijk alle Bekendmakingen Zierikzee in .

https://zierikzeekrant.nl/bekendmakingen-zierikzee/

Deel dit bericht:

Redactie Zierikzeekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zierikzeekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zierikzee.

Gerelateerde berichten