GEMEENTEBLADKennisgeving inzage ontwerp-omgevingsvergunning Engelse Kade 10 te Zierikzee

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘slopen’, ‘monumenten’ en ‘bouwen’ met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º Wabo voor het slopen van het bestaande pand (gemeentelijk monument) en het bouwen van een kantoor met bedrijfswoning en opslagruimte aan de Engelse Kade 10 te Zierikzee. De aanvraag, de ontwerp beschikking, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 23 oktober 2023 tot en met 4 december 2023 ter inzage. De stukken kunt u downloaden via de website van de gemeente. Het plan Het plan ziet op het slopen van het bestaande pand (gemeentelijk monument) en het bouwen van een kantoor met bedrijfswoning en opslagruimte aan de Engelse Kade 10 te Zierikzee. Reageren Vanaf 23 oktober 2023 kan gedurende zes weken iedereen een zienswijze geven op de ontwerp beschikking en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. Dit kan schriftelijk per post of mondeling, een zienswijze naar voren brengen per e-mail is niet mogelijk. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met balie Ruimte en Milieu op (0111) 452 252. Procedure Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad zullen met inachtneming van ingediende zienswijzen een besluit nemen op de omgevingsvergunning. Na dit besluit volgt opnieuw een ter inzage legging.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zierikzee. Bekijk alle Bekendmakingen zierikzee in Zierikzee.

https://zierikzeekrant.nl/bekendmakingen-zierikzee/

Deel dit bericht:

Redactie Zierikzeekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zierikzeekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zierikzee.

Gerelateerde berichten