GEMEENTEBLADDefinitief besluit actualiseren omgevingsvergunning voor Prince Helicopters, Gooikensweg 1 in Zierikzee

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Zaakomschrijving: het actualiseren van de omgevingsvergunning voor Prince HelicoptersZaaknummer: 00253936Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland hebben besloten om de omgevingsvergunning van Prince Helicopters, Gooikensweg 1 in Zierikzee, te actualiseren. Het gaat om een ambtshalve wijziging op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het besluit gaat over het veranderen van de vergunningsvoorschriften.U kunt het besluit bekijken van 27 april 2024 tot en met 7 juni 2024 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen, van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende openingstijden in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland, Laan van St. Hilaire 2 in Zierikzee.U kunt het besluit ook digitaal bekijken. Onderaan de webpagina van deze link kunt u filteren op bedrijf, dan kunt u “Prince Helicopters – Gooikensweg 1 Zierikzee – besluit ambtshalve wijziging” aanklikken om het besluit te bekijken.Mocht de link niet werken, dan kunt u het besluit ook bekijken door naar de website van RUD Zeeland te gaan (www.rud-zeeland.nl). U klikt daar op “Actueel” en u klikt vervolgens op “Lopende besluiten”. Onderaan die pagina kunt u filteren op bedrijf, dan kunt u “Prince Helicopters – Gooikensweg 1 Zierikzee –besluit ambtshalve wijziging” aanklikken om het besluit te bekijken.Wanneer u belanghebbende bent of wanneer u een niet-belanghebbende bent die eerder een ontvankelijke zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit, kunt u tot en met 7 juni 2024 tegen het besluit in beroep gaan. Dat doet u bij de rechtbank Zeeland-West Brabant, Afdeling Bestuursrechtspraak locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het besluit treedt op 8 juni 2024 in werking, tenzij een voorlopige voorziening is aangevraagd. Dit kan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt ook online een beroepschrift indienen en/of een voorlopige voorziening aanvragen via de website: https://www.rechtspraak.nl/. Voor meer informatie kunt de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 15 53.Wanneer u vragen heeft over dit besluit, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland (tel. 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting op de stukken. Het besluit staat geregistreerd onder kenmerk: 00253936.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zierikzee. Bekijk alle Bekendmakingen zierikzee in Kerkwerve.

https://zierikzeekrant.nl/bekendmakingen-zierikzee/

Deel dit bericht:

Redactie Zierikzeekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zierikzeekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zierikzee.

Gerelateerde berichten